Institute of Information Theory and Automation

You are here

Seminars

News  | Seminars ]

Title
The Christmas seminar of Adaptive Systems department: Merging humans with machines
On the synthesis and crowdsourcing of control policies for autonomous agents from data
Bayesian deep learning for identification of plasma modes in tokamak
Applying mixtures and model averaging to forecasting oil price
Transfer learning between Bayesian filters
Generative deep models in anomaly detection
Controlled invariant modules over a ring or a semiring, with applications to control in manufacturing
Delayed behavioural response in some simple epidemiological models - the emergence of endemic bubbles
AS seminář: Návrh a aplikácia frézovacieho systému pre zvary potrubia
AS seminar: Identification of Thyroid Gland Activity in Radioiodine Therapy
seminář AS: Jak uvést algoritmické obchodování do praxe?
AS seminar: Selection of tuning parameter in sparse linear regression
AS seminar: Tokamak plasma boundary estimation using Variational Bayes
AS seminář: Using CMA-ES for tuning coupled PID controllers within models of combustion engines
Seminář AS: Odhadování stavového modelu tepelné sítě s neznámými parametry
seminář AS: Poznámky k použití běžné mnohorozměrné nelineární regresní analýzy k inverznímu modelování (Další metodický rozvoj výsledků grantu MV-VG20102013-018 pro potřeby rozhodování v krizových situacích)
AS seminář: Probabilistic Distributed Industrial System Monitor
AS seminář: Poměřování (ne)podobnosti pravděpodobnostních distribucí
AS seminar: Markov Decision Process in Cellular Model of Evacuation
seminář AS: Odhadování zdrojového členu při radiačním úniku
2011-01-04 21:36