Institute of Information Theory and Automation

You are here

Bibliography

Electronic Document

Dynamic Behavior of a Rational Agent at a Limit Order Market

Šmíd Martin

: UTIA AV ČR, (Sydney 2006)

: CEZ:AV0Z10750506

: GA402/06/1417, GA ČR, GD402/03/H057, GA ČR

: Rational agent, limit order market, behaviour

: www.klec.cz/martin

(eng): We generalize the traditional continuous time portfolio selection problem (Problem T) for the case of a nonzero bid-ask spread (Problem S) and, further, for the case that the investor may put limit orders (Problem L). We show that Problem L reduces to Problem S (if the spread is non-zero) or to Problem T (if the spread is zero).

(cze): V práci je generalizován problém optimálního výběru portfolia ve spujitem čase (Problem T) pro případ nenulového rozpětí nákupní a prodejní ceny (Problem S) a dále pro případ, kdy investor může zadávat limitní objednávky (Problem L). Je ukázáno, že Problem L se redukuje na Problem T (při nulovém rozpětí) či na Problem S (při nenulovém rozpětí).

: AH

2019-01-07 08:39