Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení ekonometrie

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
266052411
Fax: 
266052232
Publikace ÚTIA: 
seznam

Členové oddělení koncentrovali svoji výzkumnou kapacitu na následující vědecké oblasti:

  • reálná a monetární makroekonomie, heterogenní struktuta ekonomie a ekonometrické modelování,
  • pokročilé metody finanční ekonometrii, spektrální a vlnková analýza kapitálových trhů,
  • nelineární, dynamická a stochastická optimalizace.
  • Research Field:

admin: 04.05.2018 - 08:08

Detaily

13.09.2013
Ladislav Kristoufek was awarded by the 1st place in PhD students competition for his research paper "Mixed-correlated...
30.11.2012
Institut energetické ekonomie při Fakultě financí a účetnictví VŠE ocenil práci Ladislava Krištoufka, Karla Jandy a...
25.06.2012
Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým...
30.11.2011
Institut energetické ekonomie při Fakultě financí a účetnictví VŠE ocenil práci Mgr. Lukáše Váchy, Ph.D. a PhDr....
06.10.2011
obhajil dne 6. října 2011 v 17:00 hod na FSV UK, Opletalova 26 doktorskou disertační práci na téma Wavelet-based...
17.06.2011
PhDr. Jozef Baruník získal první místo v 17. ročníku Souteže o nejlepší studentskou vědeckou práci z teoretické...
12.04.2011
Vedení Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze udělilo ocenění "Zlatý kurz" PhDr. Jaromíru Baxovi, Mgr....
Mgr. Anton Astakhov
Mgr. Krenar Avdulaj Ph.D.
Doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
František Čech
Mgr. Jaroslav Dufek
Prof. Roman Horváth Ph.D.
Mgr. Michal Houda Ph.D.
RNDr. Vlasta Kaňková CSc.
Prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D. DSc.
Doc. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Mgr. Dušan Križan
Mgr. Aleš Antonín Kuběna Ph.D.
PhDr. Jiří Kukačka Ph.D.
Barbora Malinská
PhDr. Aleš Maršal
Prof. RNDr. Radko Mesiar DrSc.
Mgr. Vadim Omelchenko Ph.D.
Ing. Karel Sladký CSc.
RNDr. Martin Šmíd Ph.D.
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
Prof. RNDr. Milan Vlach DrSc.
Prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
Období: 2014 - 2016
The ability of financial markets to bear risk is central to economic welfare and stability. Growth and economic wellbeing is inhibited if financial markets are unable to transfer resources efficiently from the suppliers of liquiditz to entrepreneurs.
Období: 2014 - 2016
Projekt se zaměřuje na analýzu finančních časových řad v rámci dvourozměrné dlouhé paměti se zvláštním zaměřením na mocninný pokles funkce křížových korelací a důsledky pro dynamické vlastnosti takových procesů. Prvním cílem je použít tyto implikace pro konstrukci statistických testů pro rozlišení mezi krátkou a dlouho pamětí.
Období: 2013 - 2015
Projekt se zabývá modelováním implikované volatility opcí jako funkce realizacní ceny a casu do splatnosti s využitím bezarbitrážních technik, kde expiracní bezarbitrážní podmínka je vyjádrena pomocí “state-price-density“ zatímco kalendární bezarbitrážní podmínka je dána monotonií celkové (implikované) variance.
Období: 2013 - 2015
Projekt se zaměřuje na studium vícerozměrné časově-frekvenční dynamiky finančních trhů pomocí spektrálních metod. Prvním cílem je formulovat nové spektrální míry variance a kovariance pomocí vlnkové analýzy a aplikovat je pro měření procesu integrované vícerozměrné volatility na datech, které obsahují závislý šum.
Období: 2013 - 2015
Ekonomické a finanční jevy se většinou vyvíjejí pod vlivem dvou faktorů, náhodného a druhého odpovídajícího (v jistých mezích) vnějšímu zásahu. Jelikož tento zásah musí být většinou proveden bez znalosti realizace náhodného faktoru, odpovídající optimalizační úloha obvykle závisí na náhodném faktoru prostřednictvím pravděpodobnostní míry.