Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení ekonometrie

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
266052411
Fax: 
266052232
Publikace ÚTIA: 
seznam

Členové oddělení koncentrovali svoji výzkumnou kapacitu na následující vědecké oblasti:

  • reálná a monetární makroekonomie, heterogenní struktuta ekonomie a ekonometrické modelování,
  • pokročilé metody finanční ekonometrii, spektrální a vlnková analýza kapitálových trhů,
  • nelineární, dynamická a stochastická optimalizace.
  • Research Field:

admin: 04.05.2018 - 08:08

Detaily

11.11.2010
V 16. ročníku Soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z teoretické ekonomie a ekonometrie za rok 2010 získali 3....
11.11.2010
V listopadu 2010 se konal v ÚTIA Ekonometricky den, jehož organizátorem je Česká ekonometrická společnost. Kromě Valné...
Mgr. Anton Astakhov
Mgr. Krenar Avdulaj Ph.D.
Doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
František Čech
Mgr. Jaroslav Dufek
Prof. Roman Horváth Ph.D.
Mgr. Michal Houda Ph.D.
RNDr. Vlasta Kaňková CSc.
Prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D. DSc.
Doc. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Mgr. Dušan Križan
Mgr. Aleš Antonín Kuběna Ph.D.
PhDr. Jiří Kukačka Ph.D.
Barbora Malinská
PhDr. Aleš Maršal
Prof. RNDr. Radko Mesiar DrSc.
Mgr. Vadim Omelchenko Ph.D.
Ing. Karel Sladký CSc.
RNDr. Martin Šmíd Ph.D.
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
Prof. RNDr. Milan Vlach DrSc.
Prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
Období: 2013 - 2015
Ekonomické a finanční jevy se většinou vyvíjejí pod vlivem dvou faktorů, náhodného a druhého odpovídajícího (v jistých mezích) vnějšímu zásahu. Jelikož tento zásah musí být většinou proveden bez znalosti realizace náhodného faktoru, odpovídající optimalizační úloha obvykle závisí na náhodném faktoru prostřednictvím pravděpodobnostní míry.
Období: 2012 - 2018
Hlavním cílem projektu je vytvořit novou vědeckou platformu nazvanou Dynamické modely v ekonomii; zkratka DYME. Platforma by měla sjednotit všechna významná vědecká pracoviště ČR, která se na exelentní úrovni zabývají matematickými modely v ekonomii.
Období: 2011 - 2013
Navrhovaný grantový projekt představuje posun výsledků získaných řešitelským kolektivem v předcházejících letech (projekt 402/05/0115, který byl hodnocený jako vynikající a projekt 402/08/0107)na vyšší úroveň motivovanou potřebami praxe.
Období: 2009 - 2011
Projekt se zabývá nelineární dynamikou aplikovanou na pěněžní a finanční ekonomii. V oblasti modelování peněžních vztahů se zaměří jednak na klasické makromonetární nelineární modely, u kterých bude zkoumat možosti složité dynamiky (chaos). Dále je projekt zaměřen na analýzu modelů reálného hospodářského cyklu a modelů celkové dynamické rovnováhy.