Ústav teorie informace a automatizace

Oddělení ekonometrie

Vedoucí oddělení:
Miloslav Vošvrda

Zástupce vedoucího oddělení:
Jozef Barunik

Sekretářka:
Eva Dostálová

telefon: +420 266 052 411
fax: +420 266 052 232
www: homepage
lidé: lidé, doktorandi
Seznam publikací, přednášek, projektů

Členové oddělení koncentrovali svoji výzkumnou kapacitu na následující vědecké oblasti:

 • reálná a monetární makroekonomie, heterogenní struktuta ekonomie a ekonometrické modelování,
 • pokročilé metody finanční ekonometrii, spektrální a vlnková analýza kapitálových trhů,
 • nelineární, dynamická a stochastická optimalizace.
 • Research Field:

   

  Poslední události:  Vedení Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze udělilo ocenění "Zlatý kurz" PhDr. Jaromíru Baxovi, Mgr. Lukáši Váchovi a Prof. Ing. Miloslavu Vošvrdovi za výuku kurzu JEM017 Business cycle theory v zimním semestru 2010/2011.
  17
  V listopadu 2010 se konal v ÚTIA Ekonometricky den, jehož organizátorem je Česká ekonometrická společnost. Kromě Valné hromady ČES, byla na programu přednáška vítězné práce Soutěže o nějlepší studentskou vědeckou práci z teoretické ekonomie a ekonometrie za rok 2010, Branda M.: Performations of chance constrained problems. A jako host vystoupil guvernér ČNB, Miroslav Singer: Makroekonomický a měnový vývoj v ČR a prognóza ČNB. http://ces.utia.cas.cz/workshops_days.html
  17

  V 16. ročníku Soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z teoretické ekonomie a ekonometrie za rok 2010 získali 3. místo Jozef Baruník a Ladislav Krištoufek za práci "Hurst exponent estimation under heavy-tailed distribution".  

  17
Odpovědnost za obsah: E
Poslední změny: 23.01.2015
Ustav teorie informace a automatizace