Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení stochastické informatiky

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Mail: 
Telefon: 
266052466
Publications ÚTIA: 
list

Oddělení je zaměřeno na výzkum v následujících oblastech matematiky:

  • Stochastická analýza, s důrazem na nekonečně-rozměrné systémy a systémy interagujících částic
  • Striktně stacionární procesy a ergodická teorie
  • Analýza statistických dat se zaměřením na mnohorozměrnou neparametrickou statistiku a na analýzu přežívání
  • Statistická teorie zpracování signálů, speciálně problematika slepé separace signálů
admin: 03.02.2017 - 11:50

Detaily

Pravděpodobnostní a jiné metody rozhodování , 05.06.2012
Ve dnech 5.-7.června 2012 v Selském dvoře v Biskoupkách u Zbiroha proběhl letošní ročník tradičního výjezdního semináře "Pravděpodobnostní a jiné metody rozhodování".
Konference ICASSP 2011 , 23.05.2011
Ve dnech 23. až 27. května 2011 proběhla poprvé v Praze vědecká konference "International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing" (ICASSP 2011) za účasti více jak 2100 odborníků ze 58 států světa. Akce byla pořádána vědeckou společností IEEE pod předsednictvím trojice zástupců České republiky, a to Petra Tichavského (ÚTIA AV ČR Praha), Jana Černockého (VUT v Brně) a Aleše Procházky (ÚPŘT FCHI VŠCHT...
Colloquium in memory of Igor Vajda , 12.11.2010
We would like to inform you that Colloquium in memory of Igor Vajda will take place November 12-13, 2010, in Prague, organized by the Institute of Information Theory and Automation (ÚTIA) of the Academy of Sciences of the Czech Republic. The scientific programme is focused on the topics to which Igor Vajda have substantially contributed: the information theory and its applications to mathematical statistics. For...
V roce 2011 se Praha stane světovým centrem zpracování signálů. , 22.05.2011
Společnost pro zpracování signálu, IEEE Signal Processing Society, bude pořádat 36. ročník své hlavní vědecké konference „International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing“ (ICASSP 2011) poprvé v Praze, v Kongresovém centru, a to od 22. do 27. května 2011.
Workshop on Limit Theorems , 02.08.2009
The workshop will be held in UTIA from August 3 to August 6, 2009. The topics concern mainly the central limit theorem and invariance principles for sequences and arrays of dependent random variables. Many specialists of the field already confirmed their participation. For more information see webpage: http://simu0292.utia.cas.cz/workshop09 We welcome you to attend the workshop. Lucie Fajfrova (UTIA) and Dalibor...
Cena AV pro mladé vědecké pracovníky udělena M. Ondrejátovi , 29.09.2008
Cena Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za rok 2008 byla udělena Martinu Ondrejátovi z oddělení SI za soubor prací "Stochastické nelineární vlnové rovnice" při slavnostním setkání v pražské vile Lanna za účasti ředitelů akademických pracovišť a dalších hostů.
Anotations , 13.08.2008
Blind Source Separation Blind Source Separation consists of recovering original signals from their mixtures when the mixing process is unknown. In biomedicine, namely in MEG and EEG signal processing, one of the most popular algorithms nowadays is SOBI (Second Order Blind Identification). We proposed a procedure for fast implementation of the Weights-Adjusted SOBI (WASOBI) algorithm for asymptotically optimal...
Mgr. Pavel Boček
Mgr. Lucie Fajfrová Ph.D.
Prof. RNDr. Jana Jurečková DrSc.
RNDr. Jan Kalina Ph.D.
RNDr. Jana Klicnarová Ph.D.
Ing. Tomáš Kouřim
Mgr. Michal Kupsa Ph.D.
Mgr. Tibor Mach Ph.D.
Jarmila Maňhalová
RNDr. Jiří Michálek CSc.
Mgr. Martin Ondreját Ph.D.
RNDr. Jan Seidler CSc.
Mgr. Jakub Slavík Ph.D.
Dr. Jan M. Swart
Ing. Ondřej Šembera
RNDr. Miroslav Šiman Ph.D.
Ing. Petr Tichavský DSc.
Doc. Petr Volf CSc.
Ing. Karel Vrbenský
2017 - 2019
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum mnohorozměrných regresních kvantilů a souvisejících konceptů neparametrické statistiky.
2014 - 2016
Slovem TENZOR v tomto projektu rozumíme mnohorozměrné datové pole pravoúhlého tvaru, jehož prvky jsou reálná nebo komplexní čísla. Tyto datové struktury se vyskytují v celé řadě aplikací, typicky například v chemometrii nebo v biomedicíně (EEG, fMRI), zpracování obrazů (barevný obraz lze považovat za tenzor řádu 3), videosekvencí a podobně.
2014 - 2016
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum mnohorozměrné kvantilové regrese.
Mgr. Alena Henclová
Mgr. Tobiáš Hudec
Mgr. Jana Husová
Ing. Tomáš Kouřim
Ing. Jan Nielsen
Mgr. Petr Novák
Mgr. Soňa Reisnerová
Ing. Ondřej Šembera
Mgr. Jaroslav Ševčík
Mgr. Jana Timková
Pravděpodobnostní a jiné metody rozhodování , 05.06.2012
Ve dnech 5.-7.června 2012 v Selském dvoře v Biskoupkách u Zbiroha proběhl letošní ročník tradičního výjezdního semináře "Pravděpodobnostní a jiné metody rozhodování".
V roce 2011 se Praha stane světovým centrem zpracování signálů. , 22.05.2011
Společnost pro zpracování signálu, IEEE Signal Processing Society, bude pořádat 36. ročník své hlavní vědecké konference „International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing“ (ICASSP 2011) poprvé v Praze, v Kongresovém...
Colloquium in memory of Igor Vajda , 12.11.2010
We would like to inform you that Colloquium in memory of Igor Vajda will take place November 12-13, 2010, in Prague, organized by the Institute of Information Theory and Automation (ÚTIA) of the Academy of Sciences of the Czech Republic....
Workshop on Limit Theorems , 02.08.2009
The workshop will be held in UTIA from August 3 to August 6, 2009. The topics concern mainly the central limit theorem and invariance principles for sequences and arrays of dependent random variables. Many specialists of the field already...