Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Bulletin of the Czech Econometric Society

Bulletin of the Czech Econometric Society je časopis vycházející dvakrát za rok. Je zaměřen k zveřejňování článků vysoké kvality z teoretické ekonomie a ekonometrie. Tématické zaměření časopisu je následující:
  • Mikroekonomie
  • Makroekonomie
  • Stochastická ekonomie
  • Neurčitost a analýza informací
  • Dynamika ekonomických systémů
  • Kapitálové trhy a ekonofyzika
Bulletin poskytuje prostředí pro zveřejňování tvůrčích a nestandardních kvantitativních výzkumů v teoretické ekonomii. Bulletin také publikuje přehledy, které poskytují jasný pohled na základní ideje, a jejich vliv na různé oblasti ekonomického výzkumu. www: http://ces.utia.cas.cz/bulletin
02.05.2018 - 13:36