Ústav teorie informace a automatizace

Vedení ústavu

Vedení Ústavu

Ředitel ústavu:
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Zástupce ředitele pro výzkum:
Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.

Zástupce ředitele pro provoz:
RNDr. Antonín Otáhal, CSc.

Sekretariát:
Jarmila Zoltánová

tel: +420 286 890 298
více informací:

 

Rada pracoviště

Předseda:
Prof. Radim Jiroušek, DrSc.

Místopředseda:
Ing. František Matúš, CSc.

Členové:
Prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c.
Mgr. Dr. Jan Komenda
Prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Tajemník:
Marie Kolářová

tel: +420 286 581 419
více informací:

 

Dozorčí rada

Předseda:
RNDr. Jan Šafanda, CSc.

Místopředseda:
Mgr. Pavel Boček

Členové:
Ing. Petr Cintula, PhD.
Prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.

Tajemník:
Iva Marešová

tel: +420 266 052 466

 

Atestační komise

Předsedkyně:
Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.

Místopředseda:
Ing. Jiri Kadlec, CSc.


Členové:
Prof. Viktor Beneš, DrSc.
Prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
Doc. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.
Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Ing. František Matúš, CSc.
Ing. Jiří Grim, CSc.
Doc. Dr. Ing. Radim Šára
Doc. Ing. Boris Šimák, CSc.
Doc. Petr Volf, CSc.
RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.

tel: +420 286 890 298
více informací:

 

Volení zástupci ÚTIA v Akademickém sněmu:

Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Ing. Petr Tichavský, CSc.
Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.

 

Shromáždění výzkumných pracovníků (SVP)

SVP je tvořeno všemi zaměstnanci UTIA bez ohledu na velikost úvazku, kteří jsou zařazeni ve stupních "postdoktorand", "vědecký asistent", "vědecký pracovník" a "vedoucí vědecký pracovník".

 

Emeritní pracovníci

Ing. Jindřich Bůcha, CSc. - diplom
Ing. Josef Böhm, CSc. - diplom
Ing. Jan Ježek, CSc. - diplom
Ing. Petr Nedoma, CSc. - diplom
RNDr. Jiří Michálek, CSc. - diplom
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. - diplom

Odpovědnost za obsah: DRada Rada VU
Poslední změny: 13.05.2015
Ustav teorie informace a automatizace