Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Mgr. Aleš Antonín Kuběna, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
postdoktorand
Publikace ÚTIA: 
04.02.2022 - 12:22