Institute of Information Theory and Automation

News

7th International Workshop on Multiple Clasifier Systems - 22.05.2007
MCS 2007

MCS 2007 is the seventh workshop in a well-established series of meetings providing an international forum for the discussion of issues in multiple classifier system design.

The aim of the workshop is to bring together researchers from diverse communities dealing with this topic, including neural network, pattern recognition, machine learning and statistics.

MCS 2007 will focus in particular on the application of multiple classifier systems in biometrics.

9
Cena předsedy Grantové agentury ČR 2007 udělena Janu Flusserovi - 28.02.2007
Jan Flusser

V roce 2007 byla udělena Cena předsedy Grantové agentury ČR 2007 prof. Ing. Janu Flusserovi, DrSc. za projekt - Fúze digitálních obrazů nelineárních zobrazovacích modelů

z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Spoluřeššitelka: Ing. Stanislava ŠŠimberová, CSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

1
7th Workshop on Uncertainty Processing held in Mikulov, Czech Republic, 16 - 20th September, 2006 - 16.09.2006

A series of Workshops on Uncertainty Processing (WUPES) was held in the Czech Republic in 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, and 2003. Like the previous meetings the forthcoming Workshop will foster creative intellectual activities and the exchange of ideas in an informal atmosphere. Therefore we will keep the number of participants limited (about 40). Contributions belonging to the various fields of uncertainty processing are invited.

13
The third European Workshop on Probabilistic Graphical Models (PGM'06) - 12.09.2006
The European Workshop on Probabilistic Graphical Models (PGM) is a biennial workshop that brings together researchers interested in all aspects of graphical models for probabilistic reasoning, decision making, and learning. PGM'06 is the third edition of the workshop. For more information see the PGM'06 homepage.
46
Hlávkova cena 2006 udělena Filipu Šroubkovi - 31.05.2006
Filip Šroubek

Hlávkovu cenu pro mladé vědecké pracovníky získal v roce 2006

Ing. Filip Šroubek, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

1
Responsible for information: general
Last modification: 19.03.2012
Institute of Information Theory and Automation