Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Monotonicity and comparsion results for nonnegative dynamic system. Part I: Discrete-time case

Journal Article

van Dijk N. M., Sladký Karel


serial: Kybernetika vol.42, 1 (2006), p. 37-56

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA402/05/0115, GA ČR, GA402/04/1294, GA ČR

keywords: Markov chains, monotonicoty, nonnegative matrices

abstract (eng):

In two subsequent parts monotonicity and comparison results will be studied for arbitrary dynamic systems governed by nonnegative matrices. In the present Part I, it is shown that monotonicity and comparison results, as kown for Markov reward chains, do carry over rather smoothly to the general nonnegative case for marginal, total and average reward structures. These results are not only of theoretical interest by themselves, but also essential for the more practical continuous-time case in Part II.

abstract (cze):

V tomto dvoudílném příspěvku jsou vyšetřovány vlastnosti monotonie a vzájemného porovnávání pro obecné systémy, jejichž dynamika je generována pomocí nezáporných matic. V části I je ukázáno, že vztahy pro monotonii a vzájemné porovnání, jak jsou uváděny v literatuře pro markovské řetězce, je možno rozšířit i na případy, kdy dynamika systému je popsána pomocí nezáporných matic. Získané poznatky, které jsou zajímavé i z ryze teoretického hlediska, jsou dále využívány v části II pro praktické úlohy.

Cosati: 12B

RIV: BB

bocek: 2012-12-21 16:10