Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

On Markov Properties of Limit Order Markets

Conference Paper (international conference)

Šmíd Martin


serial: Prague Stochastics 2006, p. 1-10 , Eds: Hušková M., Janžura M.

action: Prague Stochastics 2006, (Prague, CZ, 21.08.2006-25.08.2006)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA402/06/1417, GA ČR, GA402/04/1294, GA ČR, GD402/03/H057, GA ČR

keywords: limit order markets, marked point processes, stochastic processes

abstract (eng):

We formulate a rigorousmathematical description of a limit order market (we describe the state of the market by means of atomic measures). Further, we state sufficient conditions for the evolution of the market to be Markov; in particular, all the agents should either trade randomly or use strategies dependent only on the current state of the market and on external random elements.

abstract (cze):

V práci je fomulován přesný matematický popis trhu s limitními objednávkami (stav trhu je popisován pomocí atomické míry). Dále jsou formulovány postačující podmínky pro to, aby byl vývoj trhu Markovský: tato vlastnost je garantována tehdy, pokud agenti buď jednají zcela náhodně nebo nebo jsou jejich akce závislé pouze na aktuálním stavu trhu a externím náhodném elementu.

Cosati: 12B

RIV: AH

2012-12-21 16:10