Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Dynamic Behavior of a Rational Agent at a Limit Order Market

Research Report

Šmíd Martin


publisher: ÚTIA AV ČR, (Praha 2006)

edition: Research Report 2177

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GD402/03/H057, GA ČR, GA402/06/1417, GA ČR

keywords: limit order market, portfolio selection problem

abstract (eng):

We generalize the traditional continuous time portfolio selection problem (Problem T) for the case of a nonzero bid-ask spread (Problem S) and, further, for the case that the investor may put limit orders (Problem L). We show that Problem L reduces to Problem S (if the spread is non-zero) or to Problem T (if the spread is zero).

abstract (cze):

V práci je generalizován problém optimálního výběru portfolia ve spujitem čase (Problem T) pro případ nenulového rozpětí nákupní a prodejní ceny (Problem S) a pro případ, kdy investor může zadávat limitní objednávky (Problem L). Je ukázáno, že Problem L se redukuje na Problem T (při nulovém rozpětí) či na Problem S (při nenulovém rozpětí).

RIV: AH

2012-12-21 16:10