Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Fuzzy components of cooperative market

Monography Chapter

Mareš Milan


serial: Perception-Bsed Data Mining and Decision Making in Economics and Finance, p. 209-239 , Eds: Batyrshin Ildar, Kacprzyk Janusz

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 1M0572, GA MŠk

keywords: Fuzzy set, Market Economy, Market equilibrium, Coalitional, Cooperative game, Cooperative market

abstract (eng):

The chapter presents an alternative model of market and its equilibrium, where cooperation among agents is admitted, and some components (utilities and prices) are fuzzy.

abstract (cze):

Kapitola představuje alternativní model tržní ekonomiky a její rovnováhy, ve které je přípustná spolupráce mezi účastniky trhu a některé složky (užitek a ceny) jsou fuzzy.

RIV: BB

bocek: 2012-12-21 16:10