Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Fuzzy relation equations with words

Monography Chapter

Novák Vilém


serial: Fuzzy Partial Differential Equations and Relational Equations: Reservoir Characterization and Modeling, p. 167-185

research: CEZ:AV0Z1075907

keywords: fuzzy logic, evaluating linguistic expression

abstract (eng):

The paper provides a systematic theory of the semantics of evaluating linguistic expressions. These are all expressions such as "small, very small, roughly medium, more or less big", etc. and fuzzy numbers (also modified using linguistic hedges). Furthermore, we show that the pure evaluating linguistic expressions do not allow solution of fuzzy relation equations.

abstract (cze):

Článek se zabývá systematickou teorií sémantiky evaluačních jazykových výrazů. To jsou výrazy jako "malý, velmi malý, zhdruba střední, více-méně velký", atd. a fuzzy čísla (také modifikované jazykovými operátory). Dále ukazujeme, že čísté evaluační jazykové výrazy neumožňují řešení rovnic s fuzzy relacemi

Cosati: 12A

RIV: BA

bocek: 2012-12-21 16:10