Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

A Review of Aggregation Functions

Monography Chapter

Mesiar Radko, Kolesárová A., Calvo T., Komorníková Magda


serial: Fuzzy Sets and Their Extensions: Representation, Aggregation and Models, p. 121-144 , Eds: Bustince Humberto, Herrera Francisco, Montero Javier

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA402/04/1026, GA ČR

keywords: aggregation function, construction method, strong properties

preview: Download

abstract (eng):

Several local and global properties of (extended) aggregation functions are discussed and their relationships are examined.

abstract (cze):

V kapitole skoumáme několik lokálních a globálních vlastností (rozšířených) agregačních funkcí, včetně jejich vzájemých vztahů.

RIV: BA

bocek: 2012-12-21 16:10