Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Parametric characterization of aggregation functions

Journal Article

Mesiar Radko, Kolesárová A.


serial: Fuzzy Sets and Systems vol.160, 6 (2009), p. 816-831

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA402/08/0618, GA ČR

keywords: Aggregation function, Conjunction measure, Disjunction measure, Global/local parametric characterization, Idempotency measure

preview: Download

abstract (eng):

The aim of this contribution is to find a common framework for parametric characterization of aggregation functions exploiting the notions of unipolar and bipolar parametric characterization, and also unify the ideas of global and local parametric characterization.

abstract (cze):

Cílem práce je najít spoločnou strukturu parametrické charakterizace aggregačních funkcí využitím pojmů unipolární a bipolární parametrické charakterizace a tak též sjednotit ideje globální a lokální parametrické charakterizace.

RIV: BA

bocek: 2012-12-21 16:10