Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Migrativity of aggregation functions

Journal Article

Bustince H., Montero J., Mesiar Radko


serial: Fuzzy Sets and Systems vol.160, 6 (2009), p. 766-777

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA402/08/0618, GA ČR

keywords: Aggregation functions, Associativity, Bisymmetry, Migrativity, Nullnorms, t-Norms, Uninorms

preview: Download

abstract (eng):

In this paper we introduce a slight modification of the definition of migrativity for aggregation functions that allows useful characterization of this property. In this context we prove that there are no t-conorms, uninorms or nullnorms that satisfy migrativity and that the only migrative idempotent aggregation function is the geometric mean. The k-Lipschitz migrative aggregation functions are also characterized and the product is shown to be the only 1-Lipschitz migrative aggregation function. Finally, the associativity and bisymmetry of migrative aggregation functions are discussed.

abstract (cze):

Pro agregační funkce jsme zavedli malou modifikci definice migrativity, která umožní vhodnou charakterizaci této vlastnosti. Ukázali jsme, že neexistují t-conormy, uninormy a nullnormy, které by vyhovovali migrativitě a že jediná migrativní idempotentní agregační funkce je geometrický příměr. Dále jsme charakterizovali k-Lipschitzovskou migrativní agregační funkci a ukázali jsme, že jediná 1-Lipschitzovská migrativní funkce je součin. Na závěr jsme se věnovali asociativitě a bisymetrii migrativních agregačních funkcí.

RIV: BA

bocek: 2012-12-21 16:10