Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Alternative representation of fuzzy coalitions

Journal Article

Mareš Milan, Vlach M.


serial: International Journal of Uncertainty Fuzziness and Knowledge-Based Systems vol.17, 3 (2009), p. 345-364

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 1M0572, GA MŠk, GA402/08/0618, GA ČR

keywords: Cooperative game, Coalition, Fuzzy set

abstract (eng):

The paper deals with the coalition forming in the case of vague coalitional cooperation. New model of the specification of fuzzy coalitions is suggested and analyzed.

abstract (cze):

Článek se zabývá tvorbou koalic v případě vágní koaliční spolupráce. Je navržen a analyzován nový model popisu fuzzy koalic.

RIV: BD

bocek: 2012-12-21 16:10