Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Základní modely teorie rozhodování a teorie her

Monography Chapter

Mareš Milan, Mařík V., Štěpánková O., Lažanský J.


serial: Umělá inteligence (3), p. 237-261

publisher: Academia, (Praha 2001)

research: AV0Z1075907

project(s): GA402/99/0032, GA ČR, IAA1075106, GA AV ČR

keywords: games, decision making, strategy

abstract (cze):

Kapitola v knize o umělé inteligenci je věnována problematice teorie rozhodování a zejména teorie her. Jsou popsány hry v rozvinutém a normálním tvaru a koaliční hry a jsou uvedeny jejich základní vlastnosti.

abstract (eng):

A chapter in a book on artificial intelligence is oriented to the problems of the decision-making theory and game theory. Games in extended and normalized form, as well as coalitional games are briefly described and their elementary properties are presented.

Cosati: 12B

RIV: BB

bocek: 2012-12-21 16:10