Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Vágní preference ve skupinovém rozhodování

Monography Chapter

Mareš Milan


serial: Manažerské rozhledy FM 2001. Sborník příspěvků, p. 47-54 , Eds: Pudil P.

publisher: VŠE, (Jindřichův Hradec 2002)

research: CEZ:AV0Z1075907

project(s): KSK1019101, GA AV ČR, IAA1075301, GA AV ČR

keywords: preference, decision-making, group preferences

abstract (cze):

Příspěvek je věnová zobecnění některých základních pojmů teorie skupinového rozhodování na situace, ve kterých rozhodující se subjekty nemají vyhraněné preference.

abstract (eng):

The paper offers a generalization of some basic concepts of the group decision-making to the situations in which the decision-makers have not strict preferences.

Cosati: 12B

RIV: BB

bocek: 2012-12-21 16:10