Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Shluková analýza skoků na kapitálových trzích

Journal Article

Hanousek Jan, Kočenda Evžen, Novotný Jan


serial: Politická ekonomie vol.64, 2 (2016), p. 127-144

project(s): GA14-27047S, GA ČR

keywords: price jumps measures, nonparametric testing, cluster analysis, financial econometrics, Basel agreements

preview: Download

abstract (cze):

V tomto článku analyzujeme několik indikátorů cenových skoků pro různé trhy a v průběhu času. Pomocí vysokofrekvenčních dat akciových trhů identifikujeme shluky indikátorů cenových skoků, které sdílejí podobné vlastnosti s ohledem na způsob, jakým minimalizují chyby I. a II. druhu. Ukazujeme, že shluky indikátorů cenových skoků vytvořené pro naše pozorování nemají stejné velikosti. Shluky jsou stabilní vzhledem k idexům akciových trhů a jejich přesnost je stabilní v čase. Výsledky ukazují, že nedávná finanční krize nemá vliv na skokovost rozvinutých a rozvíjejících se akciových trhů. Naše výsledky podporují přístup k zátěžovým testům uvedený v dohodách Basilej III tím, že ukazují, že skoková složka procesu volatility nemusí být pro účely těchto testů řešena zvlášť.

abstract (eng):

We analyze the behavior and performance of multiple price jump indicators across capital markets and over time. By using high-frequency we perform cluster analysis of price jump indicators that share similar properties in terms of their performance in that they minimize Type I and Type II errors. We show that clusters of price jump indicators do not exhibit equal size. Clusters are stable across stock market indices and time. Detected numbers of price jumps are also stable over time. The recent financial crisis does not seem to affect the overall jumpiness of mature or emerging stock markets. Our results support the stress testing approach of the Basel III Accords in that the jump component of the volatility process does not need to be treated separately for the purpose of stress testing.

RIV: AH

bocek: 2012-12-21 16:10