Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Dopady vlastnické struktury, firemních charakteristik a krize na efektivitu českých podniků

Journal Article

Hanousek J., Kočenda Evžen


serial: Politická ekonomie vol.65, 1 (2017), p. 3-25

keywords: global financial crisis, efficiency, ownership structure, firms, panel data, stochastic frontier, Czech Republic

preview: Download

abstract (cze):

Cílem tohoto článku je kvantifikovat efekt přímých zahraničních investic (PZI) na efektivitu prostřednictvím zahraničního vlastnictví včetně vlivu různých stupňů koncentrace vlastnictví. V rámci použité metodologie se také zabýváme možným problémem nepozorované (konstantní) firemní heterogenity a endogenity vlastnických struktur. Konkrétně se zaměřujeme se na jednu ze zemí SVE - Českou republiku - a analyzujeme faktory ovlivňující firemní výkonnost (efektivitu) českých podniků. Mezi hlavní sledované faktory jsme zařadili různé firemní (finanční) charakteristiky, vlastnickou strukturu či přítomnost přímého zahraničního vlastníka. V neposlední řadě také zjišťujeme, jaký vliv na firemní efektivitu měla samotná krize.

abstract (eng):

We analyze how efficiency of firms in the Czech Republic is affected by their size, age, competition, capital structure, ownership types, and global financial crisis. We employ the stochastic frontier approach, use a large and detailed dataset, and cover time span 2001–2012. While effects of firm characteristics are small, the effects of ownership are economically substantial. We show that majority owners are most contributive with respect to firm’s efficiency when compared to other categories we analyze. Minority owners with legally grounded power are able to impose significant efficiency improvement. The effect of the foreign ownership is strongest when foreign owners control firms with less than majority of voting power. Minority owners sharing the control do not seem to contribute to efficiency. The impact of crisis is not balanced but can be regarded as marginally positive in general. The firms’ characteristics change only a little. In contrast, worsening impact of the crisis is evidenced for controlling ownership categories. Minority owners exhibit a limited disciplining effect to improve efficiency after the crisis, though.

RIV: AH

bocek: 2012-12-21 16:10