Institute of Information Theory and Automation

E

Vach

Jméno: 
Daniel
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D. Student
Pozice česky: 
doktorand
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Téma práce (anglicky): 
Behavioral Aspects of Trading on Limit-Order Markets Studium
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Začátek studia: 
01.10.2015
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Kočenda

Jméno: 
Evžen
Titul před jménem: 
Prof. Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D. DSc.
Oddělení: 
E
Kocenda_0.jpg
Pozice anglicky: 
research fellow
Pozice česky: 
vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
Applied economics and econometrics, International money and finance, Transition and European integration, Corporate performance and governance, Nonlinear procedures
Odborné zájmy (česky): 
Aplikovaná ekonomie a ekonometrie, mezinárodní finance, transformace a evropská integrace, nelinearity
Kontakty
Místnost: 
220
Linka: 
2848
Mail: 
kocenda
Web: 
http://kocenda.fsv.cuni.cz/
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Dynamic modeling of mortgage portfolio risk

Project leader: RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.
Department: E
Supported by (ID): GA15-10331S
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2015 - 2017

Hanus

Jméno: 
Luboš
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
spectral analysis, wavelets, multivariate dynamic correlation
Odborné zájmy (česky): 
spektrální analýza, wavelety, vícerozměrná dynamická korelace
Kontakty
Mail: 
lubos.hanus
Doména mailu: 
gmail.com
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Time-varying models in economics: time-frequency approach
Téma práce (česky): 
Time-varying models in economics: time-frequency approach
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Začátek studia: 
01.10.2014
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Hanus

Jméno: 
Luboš
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Financial Distortions and Macroeconomic Performance: Expectations, Constraints and Interaction of Agents

Department: E
Supported by (ID): FP7-SSH-2013-2
Duration: 2014 - 2016

Stability analysis of optima and equilibria in economics

Project leader: RNDr. Martin Branda, Ph.D.
Department: E
Supported by (ID): GA15-00735S
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2015 - 2017

Systemic Risks and Imbalances in European Economies during the Crisis: Theory and Evidence

Project leader: RNDr. Alexis Derviz, CSc.
Department: E
Supported by (ID): GA13-11983S
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2013 - 2015

Hanousek

Jméno: 
Milan
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
International trade network: from gravity law to quantum statistics
Téma práce (česky): 
International trade network: from gravity law to quantum statistics
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

The Otto Wichterle Award for Ladislav Krištoufek

Ladislav Krištoufek
In the year 2014 the President of the Academy of Sciences of the CR granted The Otto Wichterle Award to promising young scientists of the ASCR on the recommendations of the Jury for granting The Otto Wichterle Award to PhDr. Ladislav Kristoufek, Ph.D.
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation