Institute of Information Theory and Automation

E

Baniar

Jméno: 
Matúš
Oddělení: 
E
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Data Mining: Supervised machine learning techniques for classification problems
Téma práce (česky): 
Data Mining: Supervised machine learning techniques for classification problems
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Obor (česky): 
Ekonomie
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Dvořáková

Jméno: 
Lenka
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorandka
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Three essays on information and investors behavior
Téma práce (česky): 
Three essays on information and investors behavior
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Obor (česky): 
Ekonomie
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Astakhov

Jméno: 
Anton
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
kombinované
Téma práce (anglicky): 
Portfolio Optimization and Asset Pricing Under Behavioral Biases
Téma práce (česky): 
Portfolio Optimization and Asset Pricing Under Behavioral Biases
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Obor (česky): 
Ekonomie
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Applied Econometrics

Oddělení: 
E
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní

Vach

Jméno: 
Daniel
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D. Student
Pozice česky: 
doktorand
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Téma práce (anglicky): 
Behavioral Aspects of Trading on Limit-Order Markets Studium
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Začátek studia: 
01.10.2015
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Kočenda

Jméno: 
Evžen
Titul před jménem: 
Prof. Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D. DSc.
Oddělení: 
E
Kocenda_0.jpg
Pozice anglicky: 
research fellow
Pozice česky: 
vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
Applied economics and econometrics, International money and finance, Transition and European integration, Corporate performance and governance, Nonlinear procedures
Odborné zájmy (česky): 
Aplikovaná ekonomie a ekonometrie, mezinárodní finance, transformace a evropská integrace, nelinearity
Kontakty
Místnost: 
220
Linka: 
2848
Mail: 
kocenda
Web: 
http://kocenda.fsv.cuni.cz/
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Dynamic modeling of mortgage portfolio risk

Project leader: RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.
Department: E
Supported by (ID): GA15-10331S
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2015 - 2017

Hanus

Jméno: 
Luboš
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
spectral analysis, wavelets, multivariate dynamic correlation
Odborné zájmy (česky): 
spektrální analýza, wavelety, vícerozměrná dynamická korelace
Kontakty
Mail: 
lubos.hanus
Doména mailu: 
gmail.com
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Time-varying models in economics: time-frequency approach
Téma práce (česky): 
Time-varying models in economics: time-frequency approach
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Začátek studia: 
01.10.2014
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Hanus

Jméno: 
Luboš
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Financial Distortions and Macroeconomic Performance: Expectations, Constraints and Interaction of Agents

Department: E
Supported by (ID): FP7-SSH-2013-2
Duration: 2014 - 2016
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation