Institute of Information Theory and Automation

E

Vlach

Jméno: 
Milan
Titul před jménem: 
Prof. RNDr.
Titul za jménem: 
DrSc.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
research fellow
Pozice česky: 
vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
theoretical optimization
Odborné zájmy (česky): 
teoretická optimalizace
Kontakty
Místnost: 
247
Linka: 
2471
Mail: 
vlach
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Validation of Economic Decision Models and Results

Project leader: Ing. Karel Sladký, CSc.
Department: E
Supported by (ID): GA402/05/0115
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2005 - 2007

Economic Dynamics: Analytical and Computational Treatment of Macroeconomic Models

Project leader: Ing. Karel Sladký, CSc.
Department: E
Supported by (ID): IAA7075202
Grantor: Grant Agency of the Academy of Sciences
Duration: 2002 - 2006

Semantical Component of Vague Verbal Data

Project leader: Prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc.
Department: E
Supported by (ID): IAA1075301
Grantor: Grant Agency of the Academy of Sciences
Duration: 2003 - 2006

Cena za nejlepší práci z oblasti energetické ekonomie v roce 2011

Institut energetické ekonomie při Fakultě financí a účetnictví VŠE ocenil práci Mgr. Lukáše Váchy, Ph.D. a PhDr. Jozefa Baruníka, Ph.D.: Co-movement of energy commodities revisited: Evidence from wavelet coherence analysis (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988311002350) a udělil jim Cenu za nejlepší práci z oblasti energetické ekonomie v roce 2011.

Econometrics II

Oddělení: 
E
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Web: 
http://ies.fsv.cuni.cz/en/syllab/JEB110/
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
zimní

Applied Econometrics

Oddělení: 
E
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://ies.fsv.cuni.cz/en/syllab/JED116
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
oba

Economic Dynamics II

Oddělení: 
E
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
oba

Modelling and Decision in Time-Dependent Economic Systems

Project leader: RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.
Department: E
Supported by (ID): GAČR 402/98/0742
Duration: 1998 - 2000

Development and Decision under Uncertainty in Economic Time Dependent Systems

Project leader: RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.
Department: E
Supported by (ID): GAČR 402/01/0339
Duration: 2001 - 2003
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation