Institute of Information Theory and Automation

E

Zahradník

Jméno: 
Petr
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D. Student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
financial stochastics, jump-diffusion models of financial time series, stochastic control, empirical properties of time series from highly liquid financial markets and their modeling
Odborné zájmy (česky): 
stochastická analýza ve finanční matematice, skokově-difusní modely, stochastické řízení, empirické vlastnosti finančních řad velmi likvidních finančních trhů a jejich modelování
Kontakty
Místnost: 
220
Linka: 
2848
Mail: 
ubongo
Doména mailu: 
gmail.com
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Téma práce (anglicky): 
Jump - diffusion processes in financial econometrics and their modelling
Téma práce (česky): 
Skokové procesy ve finanční ekonometrii a jejich modelování
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
Ekonometrie
Začátek studia: 
01.01.2010
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Stráský

Jméno: 
Josef
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D. Student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Bayesian econometrics, wavelet transfrom, monetary policy, economic dynamics, econophysics >
Odborné zájmy (česky): 
bayesovská ekonometrie, vlnková transformace, měnová politika, dynamika v ekonomii, ekonofyzika
Kontakty
Mail: 
josef.strasky
Doména mailu: 
gmail.com
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Bayesian Econometrics and Monetary Policy
Téma práce (česky): 
Bayesovská ekonometrie a monetární politika
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Obor (česky): 
Ekonomické teorie
Začátek studia: 
01.10.2010
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

The Interplay of Theory and Applications in Stochastic Decision Problems

Project leader: Ing. Karel Sladký, CSc.
Department: E
Supported by (ID): GAP402/11/0150
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2011 - 2013

Horváth

Jméno: 
Roman
Titul před jménem: 
Prof.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
research associate
Pozice česky: 
vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
time series econometrics
Odborné zájmy (česky): 
ekonometrie časových řad
Kontakty
Místnost: 
220
Linka: 
2848
Mail: 
horvath
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
https://sites.google.com/view/horvath
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Tobolák

Jméno: 
Lukáš
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Behavioral finance
Odborné zájmy (česky): 
Behaviorální finance
Kontakty
Místnost: 
223
Linka: 
2844
Mail: 
tobolak
Doména mailu: 
gmail.com
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Téma práce (anglicky): 
Decision Making of an Individual Investor
Téma práce (česky): 
Rozhodování drobného investora
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Fakulta financí a účetnictví VŠE
Obor (česky): 
Finance
Začátek studia: 
01.09.2010

The goal of the project is to provide an in-depth understanding of decision making of small investor. With main focus on the impact that interaction on investor community platforms and other tools have on small investor behavior. Chosen tools will be evaluated on their usefulness in investor decision process in terms of achieved return, given risk and behavioral biases investors are facing.

Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Rational Decision Making at Markets with Asynchronous Trading: Theory and Empirical Evidence

Project leader: RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.
Department: E
Supported by (ID): GAP402/10/1610
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2010 - 2012

Nonlinear Dynamics in Monetary and Financial Economics. Theory and Empirical Models.

Project leader: Prof. RNDr., Ing. Jan Kodera, CSc., Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Department: E
Supported by (ID): GD402/09/H045
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2009 - 2011

Stochastic Economic Models under Uncertainty: Development over Time and Optimization

Project leader: RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.
Department: E
Supported by (ID): GAP402/10/0956
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2010 - 2012

Ivanková

Jméno: 
Kristýna
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Economic Dynamics, Business Cycles, Extreme Value Theory, Stochastic Growth Theory
Odborné zájmy (česky): 
ekonomická dynamika, hospodářské cykly, teorie extremálních hodnot, stochastická teorie růstu
Kontakty
Mail: 
kristyna.ivankova
Doména mailu: 
gmail.com
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Stochastic growth theory
Téma práce (česky): 
Stochastická teorie růstu
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Obor (česky): 
Ekonomie
Začátek studia: 
30.09.2009
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Nelineární dynamika v peněžní ekonomii a financích. Teorie a empirické modely

Project leader: Prof. RNDr., Ing. Jan Kodera, CSc.
Department: E
Supported by (ID): GAČR 402/09/H045
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2009 - 2011
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation