Skip to main content
top

Structure of the Institute

The research is provided by following scientific departments. They are specialized in individual research areas.

The administrative part consists of the management, the board, and the supervisory board.

The support is provided by computer centre, library, facility maintenance department and business administration department.

Ředitel Director Shromáždění výzkumných pracovníků Assembly of researchers Sekretariát ředitele Office of director Rada pracoviště Board of institute Dozorčí rada Supervisory board Kybernetika Kybernetika Zástupce ředitele pro výzkum Deputy director for research Zástupce ředitele pro provoz Deputy director for admin. Vědecká oddělení Scientific depts. Servisní oddělení Service depts. Adaptivních systémů Adaptive systems Ekonometrie Econometrics Teorie řízení Control theory Zpracování signálů Signal processing Rozpoznávání obrazu Pattern recognition Stochastické informatiky Stochastic informatics Zpracování obrazové informace Image processing Matematické teorie rozhodování Decision making theory Hospodářsko správní Business admin. Výpočetní techniky Computer centre Provozní Facility maintenance Knihovna Library

Attachment Size
Structure of the Institute (12.22 KB) 12.22 KB
Organizační struktura ústavu (12.22 KB) 12.22 KB
Submitted by admin on