Institute of Information Theory and Automation

You are here

Důležitá telefonní čísla

Název   Linka Místnost Telefon
Vrátnice - ohlašovna požáru   2571

21

 286890363
Tísňové volání
      112
Policie
      158
Požární ochrana
      150
Záchranná služba
      155
Areálová telefonní ústředna
    9 
266053111
Trojan 2525  
Hlasová pošta
      266052999
Bezpečnostní technik - Dr. Kučera
  2283
77
 
Hlášení poruch provoznímu útvaru
  2043 
11
 
Elektrikář - Rod
  2301 
   

 

Faxová čísla:

       
vedení ústavu
    105
286890378
 
oddělení E
    211 
266052232
 
oddělení MTR
    202 286581419
 
oddělení P
    12 
286890311
 
oddělení RO
    472 
284683031
 
oddělení SI
    123 
286890300  
oddělení TŘ
    374 
286890286
 
oddělení VS
    65 
286890299
 
oddělení ZOI
    145 
284680730
 
oddělení ZS
    277 
266052511
 

 

Podatelna Bahenská

 

 

2567 

 

22

   
Účtárna-mzdová HS
  2261 
171
   
Účtárna-finanční HS
  2344 
176
   
Účtárna-finanční HS
  2257 
177
   
Knihovna KN 
  2201, 2202
163
   
Rozmnožovna Pomikálková, Rádlová
  2333 
13
   
Údržba
  2294 
015
   
Garáž 1 PO Vinař
  2348 
020
   
Bufet ÚTIA
  2213 
2a
   
Vstupní hala
  2522 
1
   

 

Zasedací místnosti ÚTIA

 

 

2433 

 

25

   
    2441 
103
   
    2553 203
   
    2336 3
   

Režie sálu č. 3

 

2335

4

   

 

Správa sítě ÚTIA

 

 

2364 

 

66

   

 

Počítače MTR

 

 

2800 

 

227

   
Počítače,kopírka SI
  2244 
120
   
Počítače, kopírka TŘ
  2332 
376
   
Počítačová laboratoř ZS
  2502 
271
   

 

Spol. laboratoř FM VŠE a ÚTIA

 

 

2277 

 

472

   
Místnost zahraničních hostů SI
  2019 
125
   
Zasedací místnost AS
  2324 
474
   
Studenti AS
  2442 
380
   
Místnost zahraničních hostů AS
  2267 
384
   
Zasedací místnost ZOI
    150    
Seminární místnost E
  2417 209
   
Školící místnost VS
  2239 
064
   
Studovna ZOI
  2451 
46
   
           
TSA          
vedoucí odd. Janda
  3324    budova ÚT 286587437  
Němcová (nemcova@it.cas.cz)
  2700  

 budova ÚT

286587437

 
Pohotovost v pracovní době:          
  ELEKTRO  3344,3355     286890543  
  TOPENÍ  3365,3318      
Události vyžadující pohotovostní zásah po pracovní době hlaste na vrátnici          

 

EIS

         
Bakulová
EIS 2865 240    
Ladmanová
EIS 2226 243    
Lukeš
EIS 2269 240    
Mikešková
EIS 2228 243
   
Němečková
EIS 2227 
243    
Pavelková
EIS 2229 
243
   
Stoklásková
EIS 2329 
243
   
2017-09-15 11:17