Skip to main content
top

Bibliography

Research Report

Reduction of the Smith /& Farmers' Model

Šmíd Martin

: ÚTIA AV ČR, (Praha 2007)

: Research Report 2188

: CEZ:AV0Z10750506

: GD402/03/H057, GA ČR, GA402/06/1417, GA ČR

: limit order markets, zero intelligence models, conditional distribution

(eng): We formulate a model of a limit order market, very similar to this of Smith at al. [2003]. We describe analytically the conditional distribution of the state of the market (i.e. the shapes of the limit order books) given the history of the bid and ask quotes. Thanks to this result, we may construct estimates of (usually unknown) shape of the order book based on a history of the quotes (which is usually available). Further, we are able to test statistically the validity of the model. In addition, our results allow us to specify the (conditional) distribution of the inter-event times and the jumps of the quotes which may help us to speed up eventual simulations of the system significantly.

(cze): V práci je formulován model limitního trhu, velice podobný modelu Smitha a spol. [2003]. Je odvozena analytická formule pro podmíněné rozdělení stavu trhu (tj. tvaru knih limitních objednávek) za podnímky historie nejlepších kotací (bid a ask). Díky tomuto výsledku lze konstruovat odhady (obvykle neznámého) tvaru knih objednávek, založené na historii nejlepších kotací (která je obvykle publikována). Dále je možné statisticky testovat platnost celého modelu. Kromě toho naše výsledky umožňují specifikovat (podmíněné) rozdělení časů mezi událostmi a skoků kotací, což může být užitečné pro zrychlení případných simulací.

: AH