Institute of Information Theory and Automation

You are here

Bibliography

Journal Article

Are Limit Orders Rational?

Šmíd Martin

: Acta Oeconomica Pragensia vol.14, 4 (2007), p. 32-38

: CEZ:AV0Z10750506

: GA402/06/1417, GA ČR, GA402/04/1294, GA ČR, GD402/03/H057, GA ČR

: market microstructure, limit order market, portfolio selection

(eng): We examine whether it is rational to put limit orders in a limit order market. We find that limit orders are not needed and may be even disadvantageous given that the agent trades on-line. Further, we present a numerical study indicating that putting limit orders may be optimal given that the agent trades at discrete times but the benefit from using them in comparison with immediate buying and selling is negligible.

(cze): Práce je věnována otázce, zda je racionální obchodovat pomocí limitních objednávek. Zjišťujeme, že pokud agent obchoduje on-line, použití limitních objednávek nijak nezlepší jeho optimální očekávaný užitek a může být i nevýhodné. Dále prezentujeme numerickou studii, která naznačuje, že v případě, kdy agent obchoduje pouze v diskrétních okamžicích, sice může být použití limitních objednávek optimální, jejich použití však výsledný očekávaný užitek zvyšuje zanedbatelně.

: AH

2019-01-07 08:39