Institute of Information Theory and Automation

You are here

Bibliography

Conference Paper (international conference)

Distribution of price in thin market with random arrival of agents

Šmíd Martin

: Proceedings of the 22nd International Conference Mathematical Methods in Economics 2004, p. 311-316

: Mathematical Methods in Economics 2004 /22./, (Brno, CZ, 15.09.2004-17.09.2004)

: CEZ:AV0Z1075907

: GA402/04/1294, GA ČR

: thin market, market price, normal approximation

(eng): We suggest a model of (a thin) market at which the number of participants is random with Poisson distribution. We provide a formula for joint distribution of the market price and the traded volume. We derive an asymptotic distribution of the quantities. We find that, according to our model, with increasing intensity of the participants' number, the fluctuations of the market price vanish while the variance of the traded volume increases.

(cze): V práci je navržen model (nelikvidního) trhu s Poissonovým rozdělením počtu účastníků. Je odvozen vzorec pro sdružené rozdělení tržní ceny a obchodovaného objemu na tomto trhu. Z asymptotického chování tohoto rozdělení vyplývá, že se vzrůstající intenzitou příchodu agentů by se měly fluktuace tržní ceny zmenšovat, zatímco (absolutní) fluktuace obchodovaného objemu by mměly narůstat

: 120, 05D

: BB

2019-01-07 08:39