Institute of Information Theory and Automation

You are here

News

2023-06-12
Kolem JE Dukovany je instalována síť čidel měřících dávkové příkony ozáření z mraku. Byla diskutována možnost...
2023-06-08
Dne 6. června 2023 na veřejném zasedání vědecké rady Fakulty elektrotechnické ZČU přednesl náš kolega Václav Šmídl...
2022-09-29
The President’s Award of the Czech Science Foundation was given to Filip Šroubek for outstanding achievements in the GA...