Skip to main content
top

Bibliography

Journal Article

On approximation in multistage stochastic programs: Markov dependence

Kaňková Vlasta, Šmíd Martin

: Kybernetika vol.40, 5 (2004), p. 625-638

: CEZ:AV0Z1075907

: GA402/01/0539, GA ČR, GA402/02/1015, GA ČR, GA402/04/1294, GA ČR

: multistage stochastic programming problems, approximate solution scheme, Markov dpendence

(eng): A general multistage stochastic programming problem can be introduced as a finite system of parametric (one-stage) optimization problems with an inner type of dependence. Evidently, this type of the problems is rather complicated and, consequently, it can be mostly solved only approximately. The aim of the paper is to suggest some approximation solution schemes. To this end a restriction to the Markov type of dependence is supposed.

(cze): Úlohy vícestupńového stochastického programování mohou být definovány jako systém (jednostupňnových) optimalizačních úloh s vnitřní závislostí. Úlohy vícestupňového stochastického programování jsou obecně složité a řešeny mohou být většinou pouze aproximativmě. Cílem práce je navrhnout aproximativní schémata řešení za předpokladu Markovovy závislosti náhodných elementů

: 12B

: BB