Institute of Information Theory and Automation

You are here

Bibliography

Journal Article

Stochastic model of thin market with an indivisible commodity

Šmíd Martin

: Acta Oeconomica Pragensia vol.13, 1 (2005), p. 94-100

: CEZ:AV0Z10750506

: GA402/04/1294, GA ČR, GD402/03/H057,

: thin market, market price, stochastic models

(eng): In the paper, a thin market with indivisible commodity, at which the market price is determined (by an organizer of the market) as the average price maximizing the traded volume, is modeled. Two models are presented - the first one with a finite, the second one with infinite number of participants. In both the cases, the joint distribution of the market price and the traded volume is derived.

(cze): Článek popisuje nelikvidní trh, na kterém je cena určována jeho organizátorem tak, aby maximalizovala obchodované množství. V článku jsou prezentovány dva modely této situace - jeden s konečným a druhý s nekonečným počtem účastníků. V obou případech je odvozeno sdružené rozdělení tržní ceny a obchodovaného množství.

: 12B, 05D

: AH

2019-01-07 08:39