Institute of Information Theory and Automation

You are here

Bibliography

Monography Chapter

Fungují opatření? Korelace versus kauzalita.

Šmíd Martin, Kuběna Aleš Antonín

: Rok s pandemií covid-19 - reflexe v poločase., p. 65-72 , Eds: Diviák T., Šlerka J., Šmíd M., Zajíček M.

: BISOP, mathematics modelling, logistics, psychology, sociology

(cze): Kniha je sborníkem z konference pořádané Centrem pro modelování společenských a biologických procesů (BISOP) v polovině června 2021, jde tedy o jakýsi snímek stavu věcí, poznání a společenské diskuse v době jejího konání. První část představuje obecné texty, které mohou čtenáři posloužit k orientaci v problematice. V druhé části lze najít příspěvky věnující se konkrétním problémům nastalým v souvislosti s pandemií z pohledu matematického modelování, logistiky, psychologie a sociologie. Příspěvky v závěrečné části se věnují zhodnocení dopadů pandemie a možnostem, jak se z nich poučit. Je na čtenáři, aby posoudil, co z obsahu knihy s časovým odstupem obstálo a co nikoli, v každém případě jde o zajímavý dokument o působení jedné vědecké iniciativy.

: BB

: 10103

2019-01-07 08:39