Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Místo konání: Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8
Datum a doba otevření: 7. a 8. listopadu, 9:00 až 16.00,
Kontakt: Dr. Ing. Lubomír Soukup, tel.: 266 052 551, e-mail: soukup@utia.cas.cz

Témata exkurzí

 • Digitální zpracování obrazu a jeho použití v různých aplikačních oblastech - v lékařství, kriminalistice, astronomii, při obrazové dokumentaci historických památek, při zpracování digitálních fotografií apod. Metody, které se vám můžou hodit i doma, u vašich fotografií.
 • ÚTIA EdkDSP platforma v programovatelných logických obvodech - prezentace a ukázka čtyř systémů na fpga s vestavěným linuxem a grafikou 30 min; vhodné pro skupinku max. 20 lidí, cca 45 60 minut
 • Řízení dopravy ve městě - zavedení křižovatky jako řízeného systému; vytvoření modelu křižovatky; odhad stavu modelu, tj. kolon v křižovatce; řízení křižovatky minimalizující kolony
 • Rady řidiči pro úspornou jízdu - model řízení jako směs submodelů; klasifikace dat měřených při jízdě; ohodnocení submodelů; výběr nejlepšího submodelu = rada řidiči
 • Odhad polohy vozidla - jak zjistíme, kde je auto, když nefunguje GPS; na čem závisí přesnost našeho odhadu
 • Diagnostika ledvin pomocí nukleární medicíny - seznámení s problémem: jak změřit fungování orgánů v těle pacienta; automatická analýza toho, co na naměřené sekvenci snímků vidíme; ukázky výsledků z měření ledvin
 • Návrh úspěšného automatického obchodníka - seznámení s úlohou obchodování na burze; předpovídání vývoje ceny; ukázky našich (ne)úspěchů
 • Automatické řízení v mechatronice - řízení a plánování pohybu obráběcích robotů; řízení distribuovaného manipulačního systému
 • Kam utíkat, když bouchne Temelín? - modelování šíření škodlivin v atmosféře; hodnocení následků úniku z jaderných elektráren; podpora krizového řízení
 • Jak zkrotit neposlušná data - co jsou to neposlušná data a jak s nimi rychle a jednoduše zatočit
 • Modelování a řízení spojených pohonů - příklad použití polynomiálních maticových rovnic pro návrh vícerozměrných řídicích systémů. Úkolem je sledovat zadané hodnoty řídicí veličiny. Řízený systém se skládá z elektrických pohonů propojených elastickým pásem přes elektromagneticky řízený napínák. Počítačová simulace. Záznam z řízení reálného systému.
 • Modelování a řízení portálového jeřábu - příklad použití polynomiálních maticových rovnic pro návrh vícerozměrných řídicích systémů. Úkolem je sledovat zadané hodnoty řídicí veličiny. Řídicí systém se skládá z elektromotorů pohánějících vozík s navijákem a naviják.
 • Počítačová podpora podpora experimentů v oblasti základního genetického výzkumu - poloautomatizované vyhodnocení fotografických snímků Petriho misek s koloniemi kvasinek kmene Saccharomyces Cerevisiae

Pozn.: Prosíme návštěvníky o oznámení jejich zájmu o exkurzi s předstihem alespoň den předem.

02.05.2018 - 14:49