Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Organizační struktura Ústavu

Vědecký výzkum v ÚTIA je zajišťován osmi vědeckými odděleními.

Administrativní část Ústavu se skládá z vedení Ústavu, Rady pracoviště a Dozorčí rady.

Provoz Ústavu zajišťují výpočetní středisko, knihovna, provozní oddělení a hospodářsko-správní oddělení.

ŘeditelDirector ShromážděnívýzkumnýchpracovníkůAssemblyofresearchers SekretariátřediteleOfficeof director RadapracovištěBoardof institute DozorčíradaSupervisoryboard KybernetikaKybernetika Zástupceředitelepro výzkumDeputydirectorfor research Zástupceředitelepro provozDeputydirectorfor admin. VědeckáodděleníScientificdepts. ServisníodděleníServicedepts. AdaptivníchsystémůAdaptivesystems EkonometrieEconometrics TeorieřízeníControltheory ZpracovánísignálůSignalprocessing RozpoznáváníobrazuPatternrecognition StochastickéinformatikyStochasticinformatics ZpracováníobrazovéinformaceImageprocessing MatematickéteorierozhodováníDecisionmakingtheory HospodářskosprávníBusinessadmin. VýpočetnítechnikyComputercentre ProvozníFacilitymaintenance KnihovnaLibrary

04.12.2019 - 07:52