Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení matematické teorie rozhodování

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
286581419
Publications ÚTIA: 
list

Výzkumné aktivity oddělení patří do aplikované matematiky. Výzkum je soustředěn do následujících oblastí:

  • optimalizace
  • nehladká analýza
  • diferenciální rovnice
  • variační problémy
  • Bayesovské sítě
  • struktury podmníněné nezávislosti
  • intervalové pravděpodobnosti
admin: 04.05.2018 - 08:05

Detaily

The 9th International Conference on Probabilistic Graphical Models , 11.09.2018
September 11-14, 2018. PragueThe International Conference on Probabilistic Graphical Models (PGM) is a biennial meeting that brings together researchers interested in all aspects of graphical models for probabilistic reasoning, decision making, and learning.http://pgm2018.utia.cz/PGM 2018 is the ninth edition of the meeting. Previous meetings in the series were held in:
Ing. Václav Kratochvíl , 24.02.2012
obhájil dne 24. února 2012 v 13:30 hod na FJFI ČVUT, Trojanova 13, Praha 2 doktorskou disertační práci na téma Probabilistic Compositional Models: solution of an equivalence problem.
Model Selection Day , 16.09.2009
Organized by Milan Studený and František Matúš September 16, 2009 (Wednesday) Room #3 Institute of Information Theory and Automation Pod vodárenskou věží 4, CZ-18208, Prague 8, Czech Republic
Prémii Otto Wichterleho v r. 2009 získal Tomáš Kroupa , 21.05.2009
Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2009 Ing. Tomáši Kroupovi, Ph.D. z Ústavu teorie informace a automatizace.
8th Workshop on Uncertainty Processing , 14.04.2009
Oddělení Matematické teorie rozhodování pořádá ve spolupráci s FM VŠE již 8. ročník konference Workshop on Uncertainty Processing. Detaily lze nalézt na http://wupes.fm.vse.cz/.
The third European Workshop on Probabilistic Graphical Models (PGM'06) , 12.09.2006
The European Workshop on Probabilistic Graphical Models (PGM) is a biennial workshop that brings together researchers interested in all aspects of graphical models for probabilistic reasoning, decision making, and learning. PGM'06 is the third edition of the workshop. For more information see the PGM'06 homepage.
Geometric Aspects of Conditional Independence and Information , 13.03.2008
location: Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences date: March 13 - 14, 2008 www: link Workshop Topics:
Mgr. Lukáš Adam Ph.D.
RNDr. Martin Branda Ph.D.
RNDr. Michal Červinka Ph.D.
Prof. Radim Jiroušek DrSc.
Prof. RNDr. Michal Kočvara DrSc.
Marie Kolářová
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl DrSc.
Ing. Václav Kratochvíl Ph.D.
Ing. Iva Krejčová
PD Dr. Stefan Krömer
Doc. Ing. Tomáš Kroupa Ph.D.
Doc. RNDr. Martin Kružík Ph.D.
Mgr. Tomáš Lávička
Ing. František Matúš CSc.
Carles Noguera Ph.D.
Doc. Ing. Jiří Outrata DrSc.
Mgr. Miroslav Pištěk Ph.D.
Ing. Martin Plajner
Prof. Ing. Tomáš Roubíček DrSc.
Ing. Jan Salaba
RNDr. Milan Studený DrSc.
Ing. Lucie Váchová
Doc. Ing. Jan Valdman Dr.
Ing. Jiří Vomlel Ph.D.
2018 - 2020
Náš výzkum je zaměřen na aktuální význačné výzkumné otázky v oblasti optimalizace portfolií a energetice. Budeme analyzovat modely optimalizace řídkých robustních portfolií s nehladkou účelovou funkcí a zkoumat sdružené efekty řídkosti a robustnosti na reálných datech z akciových trhů.
2018 - 2020
Stupňované vlastnosti jsou v přirozeném diskurzu a usuzování všudypřítomné. Tyto vlastnosti jsou charakterizovány tím, že jich různé objekty můžou nabývat v různé intenzitě. Typickým příkladem jsou vágní vlastnosti (např. „vysoký“ nebo „bohatá“), u kterých není ostře vymezená hranice mezi objekty, které tuto vlastnost (ještě) mají a těmi, které (už) ji nemají.
2018 - 2020
2017 - 2019
Klasická matematická logika, založená na konceptuálně jednoduchém jádru výrokové Booleovy logiky, hraje v moderní informatice zásadní roli. Aplikační potenciál klasické logiky je omezen bivalencí pravdivostních hodnot, která umožňuje modelovat pouze výroky, které jsou buď pravdivé, nebo nepravdivé. Výrokové logiky škálovaných pojmů (jako je např.
2017 - 2018
Vícehodnotové výrokové logiky představují důležitou rodinu neklasických logik, jejichž přirozená sémantika používá více než jen dvě klasické pravdivostní hodnoty pravda/nepravda. Studium těchto logik je stimulováno vzájemně prospěšnými vztahy s dalšími matematickými disciplínami, jako jsou univerzální algebra, topologie a teorie modelů, her a kategorií.
2017 - 2019
Nové rovnovážné modely v ekonomii a mechanice budou popsány zobecněnými diferenciálními rovnicemi (angl. EGEs) a důkladně analyzovány. Jejich hlavním charakteristickým rysem je přítomnost nehladných a mnohoznačných zobrazení. Budeme studovat různé koncepty řešení systémů těchto zobecněných rovnic a jejich relevanci pro uvažované specifické problémy.
Ing. Petr Beremlijski
Ing. Vladislav Bína
Jan Fiala
Jan Fiala
Mgr. Vladislav Chýna
Ing. Tomáš Kincl
Mgr. Jan Koutný
Ing. Iva Krejčová
Mgr. Tomáš Lávička
Ing. Václav Lín
Ing. Martin Plajner
Ing. Martin Plajner
Ing. Jiří Přibil
Ing. Jan Salaba
Mgr. Petr Šimeček Ph.D.
Ing. Lucie Váchová
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
The 9th International Conference on Probabilistic Graphical Models , 11.09.2018
September 11-14, 2018. PragueThe International Conference on Probabilistic Graphical Models (PGM) is a biennial meeting that brings together researchers interested in all aspects of graphical models for probabilistic reasoning, decision...
8th Workshop on Uncertainty Processing , 14.04.2009
Oddělení Matematické teorie rozhodování pořádá ve spolupráci s FM VŠE již 8. ročník konference Workshop on Uncertainty Processing. Detaily lze nalézt na http://wupes.fm.vse.cz/.
Geometric Aspects of Conditional Independence and Information , 13.03.2008
location: Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences date: March 13 - 14, 2008 www: link Workshop Topics:
10th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty, Liblice, Czech Republic, Sept. 15th-18th 2007 , 15.09.2007
The Czech-Japan seminar have become already a traditional meeting of scientists whose research interests concern methods for decision support in environment with uncertainty and their application in economics and engineering. Seminars are...
7th Workshop on Uncertainty Processing held in Mikulov, Czech Republic, 16 - 20th September, 2006 , 16.09.2006
A series of Workshops on Uncertainty Processing (WUPES) was held in the Czech Republic in 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, and 2003. Like the previous meetings the forthcoming Workshop will foster creative intellectual activities and the...
The third European Workshop on Probabilistic Graphical Models (PGM'06) , 12.09.2006
The European Workshop on Probabilistic Graphical Models (PGM) is a biennial workshop that brings together researchers interested in all aspects of graphical models for probabilistic reasoning, decision making, and learning. PGM'06 is the...