Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení ekonometrie

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
266052411
Fax: 
266052232
Publications ÚTIA: 
list

Členové oddělení koncentrovali svoji výzkumnou kapacitu na následující vědecké oblasti:

  • reálná a monetární makroekonomie, heterogenní struktuta ekonomie a ekonometrické modelování,
  • pokročilé metody finanční ekonometrii, spektrální a vlnková analýza kapitálových trhů,
  • nelineární, dynamická a stochastická optimalizace.
  • Research Field:

admin: 04.05.2018 - 08:08

Detaily

Udělení titulu „doktor věd“ , 24.05.2017
Prof. Evžen Kočenda převzal 24.5. 2017 diplom s titulem „doktor sociálních a humanitních věd“ z rukou předsedkyne AV ČR během slavnostního ceremoniálu.
Česká národní banka udělila letošní cenu za nejlepší výzkumné práce , 12.05.2014
Česká národní banka udělila letošní cenu za nejlepší výzkumné práce (Economic Research Award) práci „Are Bayesian Fan Charts Useful for Central Banks? Uncertainty, Forecasting, and Financial Stability Stress Tests“ a jejími autory jsou Michal Franta, Jozef Baruník, Roman Horváth a Kateřina Šmídková. Práce byla publikována v prestižním časopise International Journal of Central Banking. Vyhlášení bylo součástí...
Cena za nejlepší odbornou neabsolventskou práci z oblasti energetické ekonomie v roce 2013 , 03.12.2013
Institut energetické ekonomie při Fakultě financí a účetnictví VŠE ocenil práci Krenara Avdulaje a Jozefa Barunika: "Are benefits from oil-stock diversification gone? A new evidence from dynamic copulas and high frequency data." a udělil jim Cenu za nejlepší odbornou neabsolventskou práci z oblasti energetické ekonomie v roce 2013
Cena za nejlepší práci z oblasti energetické ekonomie v roce 2012 , 30.11.2012
Institut energetické ekonomie při Fakultě financí a účetnictví VŠE ocenil práci Ladislava Krištoufka, Karla Jandy a Davida Zilbermana: Correlations between biofuels and related commodities before and during the food crisis: A taxonomy perspective a udělil jim Cenu za nejlepší práci z oblasti energetické ekonomie v roce 2012.
Prémie Otto Wichterleho 2012 udělena Jozefu Baruníkovi , 25.06.2012
Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2012PhDr. Jozefu Baruníkovi, Ph.D.z Ústavu teorie informace a automatizace.
Cena za nejlepší práci z oblasti energetické ekonomie v roce 2011 , 30.11.2011
Institut energetické ekonomie při Fakultě financí a účetnictví VŠE ocenil práci Mgr. Lukáše Váchy, Ph.D. a PhDr. Jozefa Baruníka, Ph.D.: Co-movement of energy commodities revisited: Evidence from wavelet coherence analysis (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988311002350) a udělil jim Cenu za nejlepší práci z oblasti energetické ekonomie v roce 2011.
PhDr. Jozef Baruník , 06.10.2011
obhajil dne 6. října 2011 v 17:00 hod na FSV UK, Opletalova 26 doktorskou disertační práci na téma Wavelet-based Realized Variation and Covariation Theory
Mgr. Anton Astakhov
Mgr. Krenar Avdulaj Ph.D.
Matúš Baniar
Doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
František Čech
Mgr. Jaroslav Dufek
Mgr. Lenka Dvořáková
Mgr. Milan Hanousek
Prof. Roman Horváth Ph.D.
Mgr. Michal Houda Ph.D.
RNDr. Vlasta Kaňková CSc.
Prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D. DSc.
Mgr. Lucie Kraicová
Doc. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Mgr. Dušan Križan
Mgr. Aleš Antonín Kuběna Ph.D.
PhDr. Jiří Kukačka Ph.D.
Barbora Malinská
Prof. RNDr. Radko Mesiar DrSc.
Mgr. Vadim Omelchenko Ph.D.
Ing. Karel Sladký CSc.
RNDr. Martin Šmíd Ph.D.
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
Prof. RNDr. Milan Vlach DrSc.
Prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
2016 - 2018
The project will develop a new measures of dependence between economic variables, which will allow to study the frequency dependent dznamics of correlations in different quantiles of joint distribution.
2016 - 2018
Cílem projektu je modelování vývoje optimálního rozhodování rizikově averzního výrobce oceli produkujícího emise CO2, návrh a implementace algoritmu řešícího související vícestupňovou optimalizační úlohu a následná verifikace navrženého modelu na datech reálného hutního podniku. Jako rozhodovací kritérium bude předpokládána lineární kombinace střední hodnoty zisku a rizikové míry CVaR, rozhodovac
2015 - 2017
Záměrem projektu je konstrukce dynamického strukturálního modelu portfolia obsahujícího několik homogenních skupin hypoték. Bankrot klienta je podmíněn sumou třech faktorů: společného, specifického pro skupinu a individálního. Ztráta za podmínky bankrotu je určována analogicky: pomocí sumy třech faktorů (tato suma může modelovat například cenu zástavy).
2014 - 2016
The aim of the research project is to analyze financial risk and market co-movements using novel econometric methods and their theoretically grounded modifications. The main focus will be on emerging European markets with respect to global developed markets, as well as important assets from commodities markets.
Mgr. Anton Astakhov
Matúš Baniar
František Čech
Mgr. Josef Diblík
Mgr. Karel Diviš
Mgr. Jaroslav Dufek
Mgr. Lenka Dvořáková
Mgr. Milan Hanousek
Mgr. Petr Chovanec
Mgr. Petr Chovanec
Mgr. Lucie Kraicová
Mgr. Jan Krtek
Ing. Alexandr Kuchynka
Barbora Malinská
Mgr. Peter Marco
Mgr. Radka Rutanová
Mgr. Martin Schimek
Mgr. Petr Švarc
Mgr. Petr Zahradník
PhDr. Filip Žikeš MA
Ekonometrický den 2010 , 11.11.2010
V listopadu 2010 se konal v ÚTIA Ekonometricky den, jehož organizátorem je Česká ekonometrická společnost. Kromě Valné hromady ČES, byla na programu přednáška vítězné práce Soutěže o nějlepší studentskou vědeckou práci z teoretické...