Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.

Pozice: 
Vedoucí vědecký pracovník
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052501
Odborné zájmy: 
stochastické programování, stochastická optimalizace
Publikace ÚTIA: 
seznam
16.04.2015 - 11:05

Podrobnosti

Období: 2013 - 2015
Ekonomické a finanční jevy se většinou vyvíjejí pod vlivem dvou faktorů, náhodného a druhého odpovídajícího (v jistých mezích) vnějšímu zásahu. Jelikož tento zásah musí být většinou proveden bez znalosti realizace náhodného faktoru, odpovídající optimalizační úloha obvykle závisí na náhodném faktoru prostřednictvím pravděpodobnostní míry.
Období: 2007 - 2009
In the grant project, first, we intend to construct models of economic activities. Furthermore, we focus on a construction of approximate solution schemes of the corresponding optimization problems. Of course, to this end, an investigation of the models will be necessary.
Období: 2004 - 2006
Ekonomické a sociální jevy se vyvíjejí v čase pod vlivem náhodného faktoru; navíc je většinou nutné je současně ohodnotit několika "užitkovými" funkcemi. V důsledku těchto skutečností bývá konstrukce matematického modelu velmi pracná a komplikovaná.

Aktuální

Absolventi

Mgr. Michal Houda Ph.D.
Mgr. Vadim Omelchenko Ph.D.
RNDr. Martin Šmíd Ph.D.