Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Bibliografie

Conference Paper (international conference)

Behavior of a Risk Averse EMH-believer at a Limit Order Market

Šmíd Martin

: proceedings of WEHIA 2006, p. 1-9

: International Conference on Economic Sciences with Heterogeneous Interacting Agents. WEHIA 2006, (Bologna, IT, 15.06.2006-17.06.2006)

: CEZ:AV0Z10750506

: 454/2004/AEK/FSV, Univerzita Karlova

: limit order markets, efficient market hypothesis, market microstructure

: http://www.dse.unibo.it/wehia/paper/parallel%20session_5/session_5.1/smid_5.1.pdf

(eng): We model the (dynamic) behavior of the (possibly) risk averse investor trading repeatedly at a (limit) order market. We assume that the investor believes in the Efficient market hypothesis (EMH): in particular, she regards the price process as (continuous) trended martingale. We find that, if the investor is risk neutral and constrained only by the number of orders then she never places sell orders, she always puts maximal possible number of the market buy orders and she never places buy limit orders. A risk averse investor, on the other hand, may place limit orders or avoid trading to control the risk. In particular, both softness and steepness of the trend of the price process lead to not trading, middle values imply putting market or limit orders. Moreover, it may be optimal for a risk averse investor to trade in the meantime between the start and the end of her investment period (even if no new information appeared).

(cze): V práci je modelováno (dynamické) chování (eventuálně) rizikově aversního investora, který opakovaně obchoduje na trhus limitními objednávkami. Předpokládáme, že tento investor věří hypotéze efektivního trhu – to znamená, že považuje proces vývoje ceny za martingal s trendem. Zjišťujeme, že pokud je investor rizikově neutrální a je omezen pouze počtem objednávek, které smí zadat, pak vždy zadává maximální možný počet prodejních tržních objednávek a nikdy nezadává prodejní objednávky. Naproti tomu, pokud je investor rizikově aversní, pak je možné, že občas zadá limitní objednávku z důvodu kontroly rizika. Přesněji: nízké nebo vysoké hodnoty trendu vedou k absenci obchodování, prostřední hodnoty k zadání limitní nebo tržní objednávky. Dále se demonstruje, že pro rizikově aversního investora může být optimální obchodovat i mezi časem nula a investičním horizontem (ačkoli se neobjevila žádná nová informace).

: 12B

: AH

07.01.2019 - 08:39