Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Bibliografie

Research Report

Evaluating Quality of Approximate Solution of Stochastic Programming Problem

Šmíd Martin

: ÚTIA AV ČR, (Praha 1999)

: Research Report 1976

: AV0Z1075907

: GA402/98/0742, GA ČR

07.01.2019 - 08:39