Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Bibliografie

Conference Paper (international conference)

Forecasting in continuous double auction

Šmíd Martin

: Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005, p. 358-363 , Eds: Skalská H.

: Mathematical Methods in Economics 2005 /23./, (Hradec Králové, CZ, 14.09.2005-16.09.2005)

: CEZ:AV0Z10750506

: GA402/04/1294, GA ČR, GD402/03/H057, GA ČR, 454/2004/AEK/FSV, GA UK

: limit order markets, continuous double auction, price and volume

(eng): Recently, the continuous double auction, i.e. the trading mechanism used in the majority of the financial markets, is the subject of an extensive study. In the present paper, a model of the continuous double auction with the completely random flow of the limit orders is studied. The main result of the paper is an approximate formula for the distribution of the market price and the traded volume at the time s given the information available at t < s.

(cze): Dvojitá aukce ve spojitém čase, což je mechanismus obchodování používaný na většině finančních trhů, je v poslední době předmětem intenzivního výzkumu. Můj příspěvek se týká modelu tohoto mechanismu se zcela náhodným tokem objednávek. Hlavním výslekdem je přbližný vzorec pro sdružené rozdělení tržní ceny a obchodovaného objemu v čase s za podmínky znalosti informace do času t

: 05D, 12B

: AH

07.01.2019 - 08:39