Ústav teorie informace a automatizace

Barunik - Cena za nejlepší práci

Ustav teorie informace a automatizace