Přejít k hlavnímu obsahu
top

Oddělení adaptivních systémů

Zástupce vedoucího
Mail
Telefon
266052061
286890420
Publikace ÚTIA

Logo of DAS

Oddělení Adaptivních systémů se zaměřuje na výzkum a návrh rozhodovacích systémů, které mění své chování v reakci na chování okolního prostředí. Tato zásadní schopnost adaptovat se zvyšuje efektivnost těchto systémů. Desetiletí výzkumu přinesla řadu koncepčních, teoretických, algoritmických, softwarových a aplikovaných výsledků. Cílem nových výzkumných projektů je rozšíření použitelnosti klasických metod na složitější problémy, případně vývoj zcela nových postupů.

Zkušenosti oddělení AS jsou využívány při řešení národních i mezinárodních výzkumných projektů podporovaných grantovými agenturami i soukromými zdroji. Společným jmenovatelem projektů je vytváření teorie respektující omezenost dostupných výpočetních zdrojů. Tento koncepční problém složitosti je společný pro všechny sledované aplikační oblasti, které zahrnují řízení dopravy pomocí signalizace, řízení technologických procesů, radiační ochranu, nukleární medicínu, analýzu finančních dat, elektronickou demokracii, atd. Zvyšující se složitost řešených problémů je hlavní motivací pro výzkum decentralizovaného řízení rozsáhlých systémů a normativní rozhodování s mnoha účastníky.

 

Pocta zesnulým členům Oddělení adaptivních systémů

Napsal uživatel admin dne
Ing. Lubomír Bakule CSc.
Ing. Květoslav Belda Ph.D.
Ing. Josef Böhm CSc.
Ing. Antonie Brožová
Doc. Ing. Kamil Dedecius Ph.D.
Dr. Siavash Fakhimi Derakhshan Ph.D.
Ing. Aleksej Gaj
Doc. Ing. Tatiana Valentine Guy Ph.D.
Ing. Jitka Homolová Ph.D.
Ing. Adam Jedlička
RNDr. Ladislav Jirsa Ph.D.
Ing. Miroslav Kárný DrSc.
Ing. Lenka Kuklišová Pavelková Ph.D.
Bc. Soňa Molnárová
Ing. Petr Pecha CSc.
Ing. Pavel Píša Ph.D.
Štěpán Pressl
Ing. Marko Ruman
Ing. Jurij Ružejnikov
Prof. Ing. Václav Šmídl Ph.D.
Ing. Ondřej Tichý Ph.D.
Ing. Petr Zagalak CSc.

Dne 6. června 2023 na veřejném zasedání vědecké rady Fakulty elektrotechnické ZČU přednesl náš kolega Václav Šmídl úspěšně profesorskou přednášku na téma  "Machine learning in electrical machine modeling and design". Blahopřejeme!

V soutěži o nejlepší publikaci ÚTIA zvítězily dva články autorů z oddělení Adaptivních systémů.

1. místo v kategorii Teorie

Třiadvacet výrazných vědeckých talentů letos získalo prestižní ocenění Akademie věd ČR: Prémii Otto Wichterleho. Mezi oceněnými je Ing. Ondřej Tichý, Ph.D. z oddělení Adaptivních systémů.

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v pražské Lannově vile ve středu 19. června 2019 a ceny laureátům předala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

Detaily zde

Ing. Lubomír Bakule, CSc. byl jmenován emeritním pracovníkem ÚTIA AV ČR, za jeho přínos k rozvoji ústavu a vědního oboru Decentralizované řízení složitých systémů.

Předseda Akademie věd ČR udělil na základě doporučení komise prémii Otto Wichterleho pro rok 2015 mladým nadějným vědeckým pracovníkům AV ČR. Mezi oceněnými je také Kamil Dedecius z oddělení Adaptivních systémů, UTIA.
Odborná porota 7. celoškolského ročníku Rektorysovy soutěže v aplikované matematice pořádaněho Katedrou matematiky, FSv ČVUT, udělila 1. místo Ondřejovi Tichému z oddělení Adaptivních systémů za práci "On Sparsity in Bayesian Blind Source Separation for Dynamic Medical Imaging".
Článek Decentralized control and communication L. Bakuleho byl vyhodnocen službou ScienceDirect jako jeden z 25 nejlepších článků publikovaných v Annual Reviews in Control v průběhu roku 2012. Gratulujeme!

Česká společnost pro ochranu pře zářením udělila cenu pro nejlepší práci madých autorů v oblasti ochrany před ionizujícím zářením Ing. Radku Hofmanovi, Ph.D. z oddělení AS Ústavu teorie informace a automatizace za jeho disertační práci.

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. a Česká nukleární společnost ocenily disertační práci s názvem "Application of Advanced Data Assimilation Methods in Off-site Consequence Assessment" Ing. Radka Hofmana, Ph.D. cenou za 1. místo v soutěži disertačních prací v jaderných oborech.

The 2011 Outstanding Statistical Application Award of American Statistical Association has been presented to Miroslav Kárný and his co-authors A. Raftery (University of Washington) and P. Ettler (Compureg s.r.o.). This award recognises "extending Bayesian methods for model uncertainty to temporally evolving systems and showing how these ideas can be successfully applied to solving a challenging problem in a continuous manufacturing system."

Inspirativní prostředí pro pravidelná setkání nejen mladé vědecké generace, kde můžete sdílet své nápady a myšlenky. 

Místnost č. 474 od 14.00 hod.

-
Quantification of sources of atmospheric pollutants is crucial for regulatory purposes as well as for atmospheric science in general. Due to many physical limitations in observation and modeling, the…
-
The aim of the project is to promote understanding of complex interactions and the dynamics of decision making (DM) under complexity and uncertainty. The theory under consideration should be…
-
Blind inverse problems (i.e. inverse problems with unknown parameters of the forward model)
are well studied for models with uniform grids, such as blind image deconvolution or blind signal…
-
Cílem projektu je podstatně přispět k teoretickému a algoritmickému rozvoji kooperace a vyjednávání ve složitých situacích a za neurčitosti. Cílová teorie bude využitelná k decentralizovanému…
-
Optimální zpracování distribuované znalosti je klíčové pro strojové učení, zpracování signálů a řízení. Vyžadují jí sítě čidel, chytrých prostředí, autonomní agenti i distribuované infrastruktury (…
-
Detekce anomálií je důležitým nástrojem automatického zpracování dat v případech, kdy není u žádných dat známé, do jaké třídy patří (učení bez učitele). Detekce anomálií se snaží nalézt vzorky, které…
-
Cílem projektu je podstatně přispět k teoretickému a algoritmickému rozvoji kooperace a dohadování ve složitých situacích a za neurčitosti. Cílová teorie bude využitelná k decentralizovému…
-
Linear and bilinear models arise in many research areas including statistics, signal processing, machine learning, approximation theory, or image analysis. In cases when the problem of interest is…
-
Rychlý rozvoj informatiky a výpočetní techniky, spolu s dostupností mnohých, často si odporujících zdrojů
informace, způsobují, že rozhodovači (jak lidé tak přístroje) jsou informačně…
-
Systémy parciálních a obyčejných diferenciálních rovnic budou zkoumány pomocí metod dynamických
systémů. Mnoho problémů z biologie, chemie, mechaniky, řízení, přenosu informace, ekonomie a…
-
Předložený projekt je založen na spolupráci expertů z oblastí teorie informace a atmosférického disperzního modelování v rámci řešení obtížného a vysoce aktuálního tématu. Hlavním cílem projektu je…
-
Rozhodování cíleně volí akce ve shodě s danou znalostí a preferencemi. Ač by se normativně mělo za neurčitosti vždy rozhodovat bayesovsky (maximalisovat očekávaný užitek), často tomu tak není díky…
-
Cílem projektu je vytvořit nový typ monitoru celkového stavu řídicího systému založeného na hierarchickém vyhodnocování stavu jeho jednotlivých komponent. Princip řešení spočívá v kombinaci…
-
Differential equations form a tool that is frequently used for describing a great variety of dynamical systems.
The developed theory of differential equations gives a possibility to study…
-
Cílem projektu je výzkum nových směrů v metodách diagnostiky, řízení a identifikace parametrů střídavých elektrických pohonů v kritických provozních stavech. Hlavní pozornost bude věnována…
-
Cílem tohoto projektu je vytvořit, ověřit a předat do komerčního použití prototyp malé dopravní ústředny s otevřeným komunikačním rozhraním. Koncepce řídicího algoritmu SSZ v ústředně bude vycházet z…
Ing. Antonie Brožová
Ing. Adam Jedlička
Ing. Zdenek Junek
Ing. Marko Ruman
Ing. Tereza Siváková
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT

The aim of this event concluding the second year of COST Action European Network for Game Theory GAMENET is to present, discuss and share the progress on research made in the working groups of GAMENET:

An international workshop in conjunction with the 30th Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2016)

IMPERFECT DECISION MAKERS: ADMITTING REAL-WORLD RATIONALITY

December 9, 2016, Barcelona, Spain

An international workshop in conjunction with

the European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML/PKDD 2013)

Scalable Decision Making: Uncertainty, Imperfection, Deliberation (SCALE)

September 23, 2013, Prague

more info: www.utia.cz/NIPSHome

You are invited to participate in the NIPS Workshop DECISION MAKING WITH MULTIPLE IMPERFECT DECISION MAKERS in conjunction with the 25th Annual Conference on Neural Information Processing Systems, which is the premier scientific meeting on neural computation.

more info: www.utia.cz/NIPSHome 

NIPS Workshop DECISION MAKING WITH MULTIPLE IMPERFECT DECISION MAKERS at the 24th Annual Conference on Neural Information Processing Systems successfully took place. 

The Workshop proceedings can be found here.

10th International PhD Workshop, Young Generation Viewpoint took place. Presentations from this workshop are on http://as.utia.cas.cz/phd2009.