Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Dr. Jan M. Swart

Pozice: 
vedoucí vědecký pracovník
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052584
Odborné zájmy: 
systémy částic, stochastická analýza
Publikace ÚTIA: 
20.11.2017 - 07:51

Podrobnosti

Období: 2012 - 2015
Projekt je věnován studiu prahových jevů: jde o náhlé a dramatické změny ve vlastnostech stochastických systémů při přechodu charakteristického parametru prahovou hodnotou. Jsou analyzovány obecné principy a různé formy prahových jevů ve velkých stochastických systémech.